Svátky přírody

Při příležitosti svátečních dnů v přírodě se scházíme v bylinkářském živlovém kruhu. Svátky přírody sledují její rytmus a dávají příležitost k setkání, oslavám a rituálům při příležitosti významných konstelací Slunce,...

Komentované prohlídky zahrady

Během prohlídky vás seznámíme se všemi částmi zahrady – s levandulovým sluncem i živlovým kruhem. Představíme vám sbírku léčivek běžných i méně obvyklých. Ukážeme vám sušárnu i „pyramidu“ určenou pro...

Přivoň, poznej, ochutnej…

Dvou až tříhodinový moderovaný program v zahradě a přilehlélouce pro rodiny. Prozkoumávání barev, chutí a vůní v zahradě,výroba bylinkového dárku a návštěva včelařského stanoviště. Cena: 80Kč/osobu, děti do 4 let...

Prográmek pro skupinky

Dopolední či odpolední program např. pro skupinku dětí příměstského tábora. Čas strávený v zahradě bude naplněn smyslovými, tvořivými a praktickými aktivitami spojenými s poznáváním bylinek, péčí o ně i jejich...