Nejen pro děti

Pro pracovní týmy a zájmové skupiny

Dopolední či odpolední bylinkářská dílna pro 6 – 12 účastníkův trvání 3,5h. Konkrétní termín domluvou. Základní varianty: bylinkářská dílna pro kuchyň a bylinkářská dílna pro péči o tělo. V obou...

Svátky přírody

Při příležitosti svátečních dnů v přírodě se scházíme v bylinkářském živlovém kruhu. Svátky přírody sledují její rytmus a dávají příležitost k setkání, oslavám a rituálům při příležitosti významných konstelací Slunce,...

Komentované prohlídky zahrady

Během prohlídky vás seznámíme se všemi částmi zahrady – s levandulovým sluncem i živlovým kruhem. Představíme vám sbírku léčivek běžných i méně obvyklých. Ukážeme vám sušárnu i „pyramidu“ určenou pro...